Lifestyle, Medycyna,

Doppler tętnic szyjnych i domózgowych – wskazania do wykonania badania