Jakie są sposoby na założenie spółki?

Polskie prawo daje obywatelom różne możliwości i rozwiązania pozwalające na prowadzenie biznesu, przedsiębiorstwa oraz zakładanie spółek. Przed podjęciem decyzji o założeniu spółki warto poznać różne sposoby na założenie spółki. Dzięki temu możliwe będzie wybranie najwygodniejszego i najkorzystniejszego sposobu dla danego przedsiębiorcy.

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Pandemia i obostrzenia z nią związane, a także obowiązek izolacji przyspieszyły proces cyfryzacji polskiej gospodarki. Wiele czynności, w tym czynności prawnych, przeniosło się do Internetu. Po zniesieniu większości zakazów związanych z wirusem, duża część możliwości załatwiania spraw przez Internet pozostała. Jedną z nich jest procedura założenia spółki przez Internet. Wiele oczywiście zależy od tego, jaką spółkę chcemy założyć. Ale co ciekawe, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, od 1 lipca 2021 roku można zarejestrować ją wyłącznie elektronicznie. Jak to się odbywa?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), jest kapitałową spółką handlową. Prowadzenie i założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością daje sporo swobody. Spółka taka może być stworzona w każdym dopuszczalnym prawnie celu. Formalności może dokonać jeden lub wielu wspólników. Pozostaje jednak warunek, że sp. z o.o. nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Minimalny kapitał zakładowy w przypadku tej spółki wynosi 5 tys. zł.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sprawdzi się przykładowo w przypadku wspólników chcących zachować bezpośredni nadzór nad działaniem spółki, wszystkimi jej sprawami, a jednocześnie ograniczyć ryzyko tylko do swoich wkładów wniesionych do spółki.

Przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy przechodzą przez cztery etapy. W pierwszej kolejności niezbędne jest zawarcie umowy spółki. W kolejnym kroku każdy ze wspólników musi wnieść wkład na pokrycie kapitału zakładowego. Następnie niezbędne jest powołanie zarządu. Umowa spółki może również ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną albo oba te organy. Na koniec dokonuje się wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

Od 1 lipca 2021 roku spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można zarejestrować wyłącznie elektronicznie. Może się to odbyć za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych lub też za pośrednictwem Portalu S24. Na koniec trzeba też pamiętać o zgłoszeniu danych uzupełniających do urzędu skarbowego.

Inne spółki w procesie zakładania spółek

Oprócz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest spółką kapitałową, w tej grupie wyróżniamy również spółkę akcyjną oraz prostą spółkę akcyjną. Ponadto w polskim prawie istnieją również spółki osobowe, wśród których wyróżniamy spółki partnerskie, spółki jawne, spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne.

W przypadku spółki akcyjnej obligatoryjny kapitał początkowy nie może być mniejszy niż 100 tys. zł. Do założenia spółki akcyjnej wymagany jest statut w formie aktu notarialnego. Niezbędne jest także określenie trójpodziału władzy w spółce, czyli zarządu, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Na koniec wymagane jest oczywiście złożenie dokumentów do KRS.

W przypadku założenia spółki jawnej, która jest spółką osobową, niezbędne jest sporządzenie umowy na piśmie pomiędzy wszystkimi wspólnikami. W nazwie spółki jawnej muszą znaleźć się nazwiska wszystkich wspólników, a także oznaczenie “spółka jawna”. Taki dokument będzie stanowić podstawę do dopełnienia pozostałych formalności urzędowych pozwalających założyć spółkę jawną.

Spółka partnerska jest bardzo specyficzną spółką, ponieważ pozwala na prowadzenie firmy przedstawicielom wolnych zawodów. W związku z tym założenie spółki partnerskiej jest możliwe tylko dla przedstawicieli tzw. wolnych zawodów. Zaliczają się do nich architekci, lekarze, pielęgniarki, tłumacze, księgowi czy inżynierzy budownictwa. W celu założenia spółki partnerskiej wymagane jest zawarcie umowy spółki przez wszystkich partnerów. Następnie partnerzy mają obowiązek zgłosić spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego, aby dokonać wpisu. Od chwili wpisu spółkę uznaje się za zawiązaną.

źródło: sawickiwspolnicy.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Subscribe to My Newsletter

Subscribe to my weekly newsletter. I don’t send any spam email ever!