Nowoczesny system WMS – dlaczego warto?

System WMS zdobywa coraz większą popularność w branży logistycznej. Okres pandemii spowodował wzrost sprzedaży przez internet także w niewielkich sklepach, co przekłada się na rosnącą popularność różnych programów magazynowych. Warto pamiętać, że dobrze prowadzona logistyka oraz gospodarka materiałowa są jednymi ze składowych sukcesu przedsiębiorstwa.

Czym jest WMS?

WMS (ang. Warehouse Management System) w dosłownym znaczeniu oznacza System Zarządzania Magazynem. Jest to zintegrowany system informatyczny odpowiadający za wspieranie zarządzania wieloma procesami magazynowymi oraz ich śledzenie, analizowanie i kontrolowanie w czasie rzeczywistym. WMS pomaga zadbać o łańcuch logistyczny od przyjęcia dostawy do magazynu, po wysłanie skompletowanego zlecenia. Program ten łączy wszystkie maszyny i stanowiska pracy we wspólną sieć zarządzaną centralnie.

Do implementacji WMS niezbędne jest stworzenie cyfrowego odpowiednika magazynu firmy w środowisku wirtualnym. Kluczowym elementem jest skonfigurowanie lub odwzorowanie w systemie WMS:

 • istotnych procesów dotyczących przepływu materiałów,
 • funkcjonalnej i fizycznej struktury magazynu i transportów wewnątrzmagazynowych,
 • organizacji wysyłek (struktury dystrybucji),
 • przyporządkowania do obsługi procesów/operacji magazynowych dedykowanych pracowników i nadanie im niezbędnych uprawnień,
 • typów jednostek ładunkowych,
 • danych o produktach.

System WMS zbiera w trybie on-line wszystkie niezbędne informacje o przebiegu wszelkich procesów magazynowych, po czym je przetwarza i przekazuje pracownikom, którzy kierują pracą magazynu i są odpowiedzialni za podejmowanie optymalnych decyzji zarządczych. Kierownictwo magazynu może w każdej chwili skontrolować przebieg oraz aktualny status wszystkich procesów.

Budowa systemu WMS

System WMS zbudowany może być w dwóch postaciach:

 • autonomicznej, gdzie stanowi wyodrębnione narzędzie, niezależne całkowicie od pozostałych systemów,
 • modułowej, gdzie jest integralną częścią systemu ERP, czyli oprogramowania służącego do zarządzania wszelkimi zasobami przedsiębiorstwa.

Nowoczesny system WMS – dlaczego warto?

System WMS jest wysokiej jakości rozwiązaniem, posiadającym wiele zalet. Najważniejsze powody, dla których warto zastosować nowoczesny WMS w przedsiębiorstwie, to:

 • otwarta struktura – zastosowane oprogramowanie magazynowe można dowolnie rozbudować oraz dostosować na bieżąco do potrzeb firmy,
 • skalowalność – poprawnie zaprojektowany WMS można łatwo dopasować do dowolnego magazynu, bez względu na to, jakiej jest wielkości,
 • uniwersalność – system WMS sprawdza się w magazynach manualnych oraz zautomatyzowanych, każdej wielkości oraz złożoności, w niemal dowolnych branżach,
 • elastyczność – WMS można dowolnie dostosować do niestandardowych potrzeb logistyki firmy,
 • możliwość współpracy z innymi systemami informatycznymi – system WMS można z łatwością zintegrować z pozostałymi narzędziami informatycznymi przedsiębiorstwa, takimi jak system ERP, czy system zarządzania produkcją.

Podsumowując, stały wgląd w procesy logistyczne zachodzące w firmie, który umożliwia system WMS, jest wyjątkowo użytecznym rozwiązaniem, dzięki któremu pracownicy mogą niemal niezwłocznie reagować na pojawiające się w firmie nieprawidłowości, zapewniając tym samym ciągłość pracy całego magazynu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Subscribe to My Newsletter

Subscribe to my weekly newsletter. I don’t send any spam email ever!